Опера

от В. А. Моцарт Вижте снимки от спектакълаВижте видео от спектакъла

Весела драма в две действия

от Джузепе Верди

Лирична комедия в 3 действия

от Джузепе Верди

Опера в три действия (4 картини)

от Рихард Вагнер

Романтична опера в три действия

от Парашкев Хаджиев

Опера в три действия

от Джоакино Росини

Oпера в две действия (три картини) Вижте снимки от спектакъла

от Джузепе Верди

Опера в три действия

Опера от Джоакино Росини

от Карл Орф

Светски песни за солисти и хор в съпровод на инструменти

TOP