Общи условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване на сайтовете сайтовете
www.operavarna.com и www.dramavarna.com


С посещението на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com потвърждавате, че сте запознати с описаните по-долу изисквания и условия. Условията важат за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайтовете.

Собственост

Оператор и собственик на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com е ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР – ВАРНА, наричано по-долу “ОПЕРАТОР”

 

Информация за собственикът

ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР – ВАРНА, със седалище и адрес на управление /място на извършване на дейността/ адрес за кореспонденция: Република България, гр. Варна, пл. “Независимост” № 1, регистрация в търговския регистър при Агенцията по вписванията към министерството на правосъдието с ЕИК 175932425, с регистрация по ЗДДС под № B BG175932425, телефони за връзка: 052 66 50 20 и 052 66 96 51, е-mail:dramaoperavarna@gmail.com

Авторски права.

Съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт. Съдържанието на страниците не може да се съхранява, редактира или разпространява без съгласието на собственика -ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА.

 

Използване на „бисквитки“ (cookies)

“Бисквитките” или „Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
Използват се два вида “бисквитки” – “сесия” и “фиксирана”. Бисквитките „сесия“ са временни файлове, които са на Вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). Бисквитките „фиксирани“ (“fixed”) се пазят за срока, посочен в параметрите на “бисквитките” или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

Ограничаването на употребата на “бисквитките” може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на “бисквитки”.

 

Web analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. ( “Google”). Google Analytics използва така наречените “бисквитки” (текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на интернет страницата).
Информацията, генерирана от бисквитка за използването на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес) се прехвърля и съхранявани към сървър на Google и в САЩ. Google ще използва тази информация, за да се оцени използването ви на нашия уебсайт, за да създадете отчет за дейността на сайта за собствениците на сайта, както и да осигуряват допълнителни услуги, които са свързани с използването на интернет страницата и в интернет. Google в крайна сметка ще предава тази информация на трети лица, доколкото това е уредено със закон или толкова дълго, колкото трети лица обработват тези данни от името на Google. Google определено няма да се свърже вашия IP адрес с други данни от Google Inc. Можете да се избегне инсталирането на бисквитки чрез специална настройка на вашия софтуер за сваляне; въпреки че ние се отбележи, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на този сайт в пълна степен. Чрез използването на този уебсайт, можете да изразите своята съгласие за обработването на данни, събрани от Google по начина, описан по-горе и за целите, посочени преди това.

В допълнение към Google Analytics, ние си запазваме правото да използваме и друг уеб анализатор.

 

Facebook Plugins

Използваме Фейсбук плугини представени от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”),
Повече информация за използването на данните от Facebook, както и вашите права и възможности за защита на личната ви информация може да се намери в инструкциите на Facebook защита на поверителността на данните.

Ако не искате Facebook да събира данни за вас чрез нашия сайт, вие трябва да излезете от Facebook преди посещението на нашия сайт.

 

Регистрация на потребител

За да използва услугите, предоставяни на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).

Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. ОПЕРАТОРЪТ и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни.

При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. ОПЕРАТОРЪТ и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Регистрацията на потребител в сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.

Достъпът на определени потребители до сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на ОПЕРАТОРА и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта.

 

Закупуване на билети чрез онлайн системата на оператора

Билети можете да закупите директно през интернет, чрез сайтовете сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com.

За да резервирате или закупите билет през интернет, чрез бутон на сайта, наименуван “Купи билет“, е необходимо да сте регистрирани в сайта.

При закупуване на билети през интернет можете да заплатите тяхната стойност чрез електронна транзакция с дебитна или кредитна карти - Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard.

Онлайн такса (booking fee) – Услугата закупуване или резервация на билет към момента не се заплаща допълнително.

За извършване на плащането се използва платежната система на Банка ДСК.

 При закупуването на билети чрез платформата на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, ОПЕРАТОРЪТ не съхранява данни на вашата банкова карта. Всички данни на картите се съхраняват в платежната платформа на обслужващата банка.

След заплащане на билета получавате потвърждение на електронната си поща за успешно закупен билет.

В рамките на 24 часа получавате на електронната си поща електронен билет във файл (PDF). За достъп до събитието е ненбходимо този електронен билет да бъде разпечатан или да бъде показан на мобилно устройство (телефон или таблет). Не е необходимо да презаверявате билета на наша каса.

Сумата за закупния електронен билет не може да бъде връщана, освен ако прожекцията бъде отменена, поради технически или други обстоятелства.

Закупеният електронен билет не може да бъде променян, нито да бъде намалявана бройката входни билети, включени в него.

 

 

Отмяна на събитие

В случай, че събитието за което клиента си е закупил онлайн билет не се състои, било е отменено и прекъснато по вина на ОПЕРАТОРА, притежателят на билета има право да избира измежду:

  • Възстановяване на сумата на билета. Това се случва чрез изпращане на писмо до електронната поща на ОПЕРАТОРА (в срок до 30 календарни дни след официалното обявление за отмяна на събитието) с уведомление, че клиента желае да му бъде възстановена сумата за закупения билети. Средствата се възстановяват по банков път на кредитната/дебитната карта, от която е закупен билетът. Срокът за възстановяване на сумата – 30 календарни дни
  • Презаверка на билета за същото или друго предстоящо събитие от програмата на ОПЕРАТОРА. Това се случва чрез изпращане на писмо до електронната поща на ОПЕРАТОРА (в срок до 30 календарни дни след официалното обявление за отмяна на събитието) с информация за кое събитие желаете да бъде презаверен билета.  

Промени в условията за ползване

ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на сайта след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

 

При наличие на спор между ОПЕРАТА и зрител/посетител/потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган.

TOP