ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Изработка и тиражиране на рекламно-информационни материали за нуждите на Театрално-Музикален Продуцентски център Варна"

 

1. РЕШЕНИЕ

2. ОБЯВЛЕНИЕ

3. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4. ПРОТОКОЛ 1

5. ПРОТОКОЛ 2

6. ПРОТОКОЛ 3

7. ПРОТОКОЛ 4

8. ПРОТОКОЛ 5

9. РЕШЕНИЕ No 358

 

 Отваряне на ценовите предложения - на заседание на комисията: 14.05.2019 г., 14 ч.