Обява за хоров диригент

Театрално-музикален продуцентски център - Варна търси да назначи хоров диригент (по заместване, до завръщане на титуляра).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТАТА

Диригентът работи по седмична програма на института с участията си в репетиции и спектакли за реализация на художествено-творческите задачи на Държавна опера – Варна.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • Съгласува ежедневната си програма с главния художествен ръководител и артистичния секретар.
  • Провежда ежедневно (по програма) репетиции с хоровия колектив и следи за правилното им протичане.
  • Осъществява непрекъснат и ефективен контрол върху изпълнението на зададените от него задачи.
  • Предлага и разпределя заедно с главния режисьор задачите, които са необходими за дадената възстановка, премиера или спектакъл.
  • Определя хоровия състав за участие в концертите и оперните спектакли  и при необходимост извършва частични размествания в отделните хорови партии.
  • Познава целия текущ репертоар – оперен, оперетен и концертен.

ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЛЪЖНОСТТА

При изпълнение на своите задължения носи отговорности за високото ниво на реализираната творческа дейност на Държавна опера – Варна и отговаря за оптималното и равномерно натоварване на целия хоров потенциал на Държавна опера – Варна. Отговаря за изграждането на висок художествен критерий у членовете на хоровия колектив на Държавна опера – Варна.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Висше музикално образование, специалност „Хорово дирижиране“.

2. Професионален опит – минимум 1 година стаж като диригент.

Автобиографии и мотивационни писма изпращайте на hr@tmpcvarna.com

 

TOP