КАРМЕН ДАНС

18 септември, петък, 19 часа

Опера-балет по музика на Жорж Бизе

 

  • Постановка СЕРГЕЙ БОБРОВ – з. а. на Русия
  • Диригент СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ
  • Режисьор на оперните сцени КУЗМАН ПОПОВ
  • Диригент на хора СТЕФАН БОЯДЖИЕВ
  • Балетни солисти ЕВГЕНИЯ МИНКОВА, ПАВЕЛ КИРЧЕВ, РУМЕН СТЕФАНОВ, ИЛИЯНА СЛАВОВА, МАРТИН ЧИКАЛОВ, РЕНЕТА МИХАЙЛОВА, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ и др.

 

  • Оперни солисти СИЛВИЯ АНГЕЛОВА, ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВ, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ЛИНКА СТОЯНОВА
TOP