Общи условия за ползване на сайтовете сайтовете
www.operavarna.com и www.dramavarna.com


С посещението на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com потвърждавате, че сте запознати с описаните по-долу изисквания и условия. Условията важат за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайтовете.

Собственост

Оператор и собственик на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com е ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР – ВАРНА, наричано по-долу “ОПЕРАТОР”

 

Информация за собственикът

ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР – ВАРНА, със седалище и адрес на управление /място на извършване на дейността/ адрес за кореспонденция: Република България, гр. Варна, пл. “Независимост” № 1, регистрация в търговския регистър при Агенцията по вписванията към министерството на правосъдието с ЕИК 175932425, с регистрация по ЗДДС под № B BG175932425, телефони за връзка: 052 66 50 20 и 052 66 96 51, е-mail:dramaoperavarna@gmail.com

Авторски права.

Съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт. Съдържанието на страниците не може да се съхранява, редактира или разпространява без съгласието на собственика -ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА.

 

Използване на „бисквитки“ (cookies)

“Бисквитките” или „Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
Използват се два вида “бисквитки” – “сесия” и “фиксирана”. Бисквитките „сесия“ са временни файлове, които са на Вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). Бисквитките „фиксирани“ (“fixed”) се пазят за срока, посочен в параметрите на “бисквитките” или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

Ограничаването на употребата на “бисквитките” може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на “бисквитки”.

 

Web analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. ( “Google”). Google Analytics използва така наречените “бисквитки” (текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на интернет страницата).
Информацията, генерирана от бисквитка за използването на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес) се прехвърля и съхранявани към сървър на Google и в САЩ. Google ще използва тази информация, за да се оцени използването ви на нашия уебсайт, за да създадете отчет за дейността на сайта за собствениците на сайта, както и да осигуряват допълнителни услуги, които са свързани с използването на интернет страницата и в интернет. Google в крайна сметка ще предава тази информация на трети лица, доколкото това е уредено със закон или толкова дълго, колкото трети лица обработват тези данни от името на Google. Google определено няма да се свърже вашия IP адрес с други данни от Google Inc. Можете да се избегне инсталирането на бисквитки чрез специална настройка на вашия софтуер за сваляне; въпреки че ние се отбележи, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на този сайт в пълна степен. Чрез използването на този уебсайт, можете да изразите своята съгласие за обработването на данни, събрани от Google по начина, описан по-горе и за целите, посочени преди това.

В допълнение към Google Analytics, ние си запазваме правото да използваме и друг уеб анализатор.

 

Facebook Plugins

Използваме Фейсбук плугини представени от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”),
Повече информация за използването на данните от Facebook, както и вашите права и възможности за защита на личната ви информация може да се намери в инструкциите на Facebook защита на поверителността на данните.

Ако не искате Facebook да събира данни за вас чрез нашия сайт, вие трябва да излезете от Facebook преди посещението на нашия сайт.

 

Регистрация на потребител

За да използва услугите, предоставяни на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).

Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. ОПЕРАТОРЪТ и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни.

При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. ОПЕРАТОРЪТ и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Регистрацията на потребител в сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.

Достъпът на определени потребители до сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на ОПЕРАТОРА и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта.

 

Закупуване на билети чрез онлайн системата на оператора

Билети можете да закупите директно през интернет, чрез сайтовете сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com.

За да резервирате или закупите билет през интернет, чрез бутон на сайта, наименуван “Купи билет“, е необходимо да сте регистрирани в сайта.

При закупуване на билети през интернет можете да заплатите тяхната стойност чрез електронна транзакция с дебитна или кредитна карти - Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard.

Онлайн такса (booking fee) – Услугата закупуване или резервация на билет към момента не се заплаща допълнително.

За извършване на плащането се използва платежната система на Банка ДСК.

 При закупуването на билети чрез платформата на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, ОПЕРАТОРЪТ не съхранява данни на вашата банкова карта. Всички данни на картите се съхраняват в платежната платформа на обслужващата банка.

След заплащане на билета получавате потвърждение на електронната си поща за успешно закупен билет.

В рамките на 24 часа получавате на електронната си поща електронен билет във файл (PDF). За достъп до събитието е ненбходимо този електронен билет да бъде разпечатан или да бъде показан на мобилно устройство (телефон или таблет). Не е необходимо да презаверявате билета на наша каса.

Сумата за закупния електронен билет не може да бъде връщана, освен ако прожекцията бъде отменена, поради технически или други обстоятелства.

Закупеният електронен билет не може да бъде променян, нито да бъде намалявана бройката входни билети, включени в него.

 

 

Отмяна на събитие

В случай, че събитието за което клиента си е закупил онлайн билет не се състои, било е отменено и прекъснато по вина на ОПЕРАТОРА, притежателят на билета има право да избира измежду:

 • Възстановяване на сумата на билета. Това се случва чрез изпращане на писмо до електронната поща на ОПЕРАТОРА (в срок до 30 календарни дни след официалното обявление за отмяна на събитието) с уведомление, че клиента желае да му бъде възстановена сумата за закупения билети. Средствата се възстановяват по банков път на кредитната/дебитната карта, от която е закупен билетът. Срокът за възстановяване на сумата – 30 календарни дни
 • Презаверка на билета за същото или друго предстоящо събитие от програмата на ОПЕРАТОРА. Това се случва чрез изпращане на писмо до електронната поща на ОПЕРАТОРА (в срок до 30 календарни дни след официалното обявление за отмяна на събитието) с информация за кое събитие желаете да бъде презаверен билета.  

Промени в условията за ползване

ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на сайтовете www.operavarna.com и www.dramavarna.com, чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на сайта след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

 

При наличие на спор между ОПЕРАТА и зрител/посетител/потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган.

You can see more details on http://twitter.github.com/bootstrap/scaffolding.html#gridSystem

Live grid example

The default Bootstrap grid system utilizes 12 columns, making for a 940px wide container without responsive features enabled. With the responsive CSS file added, the grid adapts to be 724px and 1170px wide depending on your viewport. Below 767px viewports, the columns become fluid and stack vertically.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
3
5
6
1
12

Basic grid HTML

For a simple two column layout, create a .row and add the appropriate number of .span* columns. As this is a 12-column grid, each .span* spans a number of those 12 columns, and should always add up to 12 for each row (or the number of columns in the parent).

<div class="row">
 <div class="span4">...</div>
 <div class="span8">...</div>
</div>

Given this example, we have .span4 and .span8, making for 12 total columns and a complete row.

SHORCODE DEMOS

The shortcode is quite simple Attach the cols number near grid. Keep in mind you must use the row shortcode.

[grid 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12]...[/grid]
[row]
 [grid 2]
  ...
 [/grid]
 [grid 10]
  ...
 [/grid]
[row]

You can also use the grid shortcodes like this:

[grid3 first/last]...[/grid3]
[grid2 first]
  ...
[/grid2]
[grid10 last]
  ...
[/grid10]

Other examples:

[onethird first/last]...[/onethird]

 

[twothirds first/last]...[/twothirds]

 

[half first/last]...[/half]

Offsetting columns

Move columns to the right using .offset* classes. Each class increases the left margin of a column by a whole column. For example, .offset4 moves .span4 over four columns.

4
3 offset 2
2 offset 1
3 offset 1
3 offset 2
1 offset 2
6 offset 3
2 offset 1
<div class="row">
 <div class="span4">...</div>
 <div class="span3 offset2">...</div>
</div>

Nesting columns

To nest your content with the default grid, add a new .row and set of .span* columns within an existing .span* column. Nested rows should include a set of columns that add up to the number of columns of its parent.

Level 1 column
Level 2
Level 2
<div class="row">
 <div class="span9">
  Level 1 column
  <div class="row">
   <div class="span6">Level 2</div>
   <div class="span3">Level 2</div>
  </div>
 </div>
</div>

Live fluid grid example

The fluid grid system uses percents instead of pixels for column widths. It has the same responsive capabilities as our fixed grid system, ensuring proper proportions for key screen resolutions and devices.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
8
6
6
12

Basic fluid grid HTML

Make any row "fluid" by changing .row to .row-fluid. The column classes stay the exact same, making it easy to flip between fixed and fluid grids.

<div class="row-fluid">
 <div class="span4">...</div>
 <div class="span8">...</div>
</div>

Fluid offsetting

Operates the same way as the fixed grid system offsetting: add .offset* to any column to offset by that many columns.

4
4 offset 4
3 offset 3
3 offset 3
6 offset 6
<div class="row-fluid">
 <div class="span4">...</div>
 <div class="span4 offset2">...</div>
</div>

Fluid nesting

Nesting with fluid grids is a bit different: the number of nested columns should not match the parent's number of columns. Instead, each level of nested columns are reset because each row takes up 100% of the parent column.

Fluid 12
Fluid 6
Fluid 6
<div class="row-fluid">
 <div class="span12">
  Fluid 12
  <div class="row-fluid">
   <div class="span6">Fluid 6</div>
   <div class="span6">Fluid 6</div>
  </div>
 </div>
</div>

Welcome to Kallyas Joomla Template, a wonderful and premium product for multipurpose websites 

The tables are added by using the module shortcode embedding and changing it's color params.

Pricing table - Red Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

choose plan
 • Users count
 • Workspaces Count
 • # Clients
 • Storage
 • Max file size
 • -
 • Tech Support
 • High Security

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security

Pricing table - Blue Skin with Rounded corners

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
  

Pricing table - Green Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Turquoise Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Orange Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Purple Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Yellow Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Green Lemon Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Dark Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Light Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

In this photo gallery i used Simple Image Gallery (Plugin) by JoomlaWorks.gr

First gallery

Second gallery

Default buttons

Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you'll want to apply these to only <a> and <button> elements for the best rendering.

Button class="" Description
btn Standard gray button with gradient
btn btn-primary Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons
btn btn-info Used as an alternative to the default styles
btn btn-success Indicates a successful or positive action
btn btn-warning Indicates caution should be taken with this action
btn btn-danger Indicates a dangerous or potentially negative action
btn btn-inverse Alternate dark gray button, not tied to a semantic action or use
btn btn-link Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior

Cross browser compatibility

IE9 doesn't crop background gradients on rounded corners, so we remove it. Related, IE9 jankifies disabled button elements, rendering text gray with a nasty text-shadow that we cannot fix.

BUTTONS SHORTCODES

[btn size="" type="" class="" class="" disabled="" link="" target="" icon="" icontheme=""][/btn]

type: primary / info / success / warning / danger / inverse / link / flat

size: primary / large / small / mini

disabled: yes / no

icon: add the icon type without the " icon- "

icontheme: white / black

[btn size="" type="" class="" class="" disabled="" link="" target="" icon="" icontheme=""][/btn]

Button sizes

Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-large, .btn-small, or .btn-mini for additional sizes.

<p>
 <button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
 <button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
 <button class="btn" type="button">Default button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
 <button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
 <button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
</p>

Create block level buttons—those that span the full width of a parent— by adding .btn-block.

<button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Block level button</button>
<button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block level button</button>

Disabled state

Make buttons look unclickable by fading them back 50%.

Anchor element

Add the .disabled class to <a> buttons.

Primary link Link

<a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
<a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Heads up! We use .disabled as a utility class here, similar to the common .active class, so no prefix is required. Also, this class is only for aesthetic; you must use custom JavaScript to disable links here.

Button element

Add the disabled attribute to <button> buttons.

<button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled" disabled="disabled">Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>

One class, multiple tags

Use the .btn class on an <a>, <button>, or <input> element.

Link
<a class="btn" href="/">Link</a>
<button class="btn" type="submit">Button</button>
<input class="btn" type="button" value="Input">
<input class="btn" type="submit" value="Submit">

As a best practice, try to match the element for your context to ensure matching cross-browser rendering. If you have an input, use an <input type="submit"> for your button.

SOCIAL ICONS

<ul class="social-icons fixclear">
	<li class="social-twitter"><a href="#">Twitter</a></li>
	<li class="social-dribbble"><a href="#">Dribbble</a></li>
	<li class="social-facebook"><a href="#">Facebook</a></li>
	...
</ul>

SOCIAL ICONS - Colored

<ul class="social-icons colored fixclear">
	<li class="social-twitter"><a href="#">Twitter</a></li>
	...
</ul>

SOCIAL ICONS - Colored only on :hover

<ul class="social-icons coloredHov fixclear">
	<li class="social-twitter"><a href="#">Twitter</a></li>
	...
</ul>

or Shortcode:

type: normal / colored

[socialicons class="" type="" style="" ]
	[socialicon network="" url="#"]
[/socialicons]

Get base styles and flexible support for collapsible components like accordions and navigation.

The example above has the class="acc-group default-style", where default-style has the styling.

 

Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.

SHORTCODE PARAMS

[acc title="" style="" start_opened="" tweaked=""] ... [/acc]

 

style = default-style / style2 / style3

tweaks = yes / no

start_opened = yes / no

SHORTCODE DEMO

[acc title=" the title here " style="default-style" ] 
 ... content here
[/acc]

Other Styles - style2

Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.

Other Styles - style3

Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem. Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis.

Default styles

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 …
</table>

Optional classes

Add any of the following classes to the .table base class.

.table-striped

Adds zebra-striping to any table row within the <tbody> via the :nth-child CSS selector (not available in IE7-IE8).

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 …
</table>

.table-bordered

Add borders and rounded corners to the table.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 …
</table>

.table-hover

Enable a hover state on table rows within a <tbody>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 …
</table>

.table-condensed

Makes tables more compact by cutting cell padding in half.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 …
</table>

Optional row classes

Use contextual classes to color table rows.

Class Description
.success Indicates a successful or positive action.
.error Indicates a dangerous or potentially negative action.
.warning Indicates a warning that might need attention.
.info Used as an alternative to the default styles.
# Product Payment Taken Status
1 TB - Monthly 01/04/2012 Approved
2 TB - Monthly 02/04/2012 Declined
3 TB - Monthly 03/04/2012 Pending
4 TB - Monthly 04/04/2012 Call in to confirm
...
 <tr class="success">
  <td>1</td>
  <td>TB - Monthly</td>
  <td>01/04/2012</td>
  <td>Approved</td>
 </tr>
...

Supported table markup

List of supported table HTML elements and how they should be used.

Tag Description
<table> Wrapping element for displaying data in a tabular format
<thead> Container element for table header rows (<tr>) to label table columns
<tbody> Container element for table rows (<tr>) in the body of the table
<tr> Container element for a set of table cells (<td> or <th>) that appears on a single row
<td> Default table cell
<th> Special table cell for column (or row, depending on scope and placement) labels
Must be used within a <thead>
<caption> Description or summary of what the table holds, especially useful for screen readers
<table>
 <caption>...</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th>...</th>
   <th>...</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>...</td>
   <td>...</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Add quick, dynamic tab functionality to transiton through panes of local content.

The example above has the class="tabbable tabs_style1", where tabbable triggers the tables and tabs_style1 has the styling.

 

Pane 1 Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse euismod congue bibendum. Aliquam erat volutpat. Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a.

Pane 2 Content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 3 Content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

SHORTCODE PARAMS

[tabs class="" style="" first_tab="" icons_theme=""][/tabs]

 

style = vertical_tabs / tabs_style1 / tabs_style2 / tabs_style3 / tabs_style4

icons_theme = white / black

SHORTCODE DEMO

[tabs]
 [tab title="Some Tab #1"]
  ... content for tab #1 
 [/tab]
 [tab title="Some Tab #2"]
  ... content for tab #2 
 [/tab]
 [tab title="Some Tab #3"]
  ... content for tab #3 
 [/tab]
[/tabs]

Other styles - tabs_style2

Pane 1 Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse euismod congue bibendum. Aliquam erat volutpat. Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a.

Pane 2 Content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 3 Content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

Other styles - tabs_style3

Pane 1 Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse euismod congue bibendum. Aliquam erat volutpat. Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a.

Pane 2 Content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 3 Content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

Other styles - tabs_style4

Pane 1 Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse euismod congue bibendum. Aliquam erat volutpat. Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a.

Pane 2 Content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 3 Content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

Other styles - vertical_tabs

Pane 1 Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse euismod congue bibendum. Aliquam erat volutpat. Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a.

Pane 2 Content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 3 Content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

Welcome to Kallyas Joomla Template, a wonderful and premium product for multipurpose websites 

All these elements are just for demo purpose. You can achieve these styles by using the normal editor and/or some SHORTCODES.

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6> are available.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Body copy

Bootstrap's global default font-size is 13px, with a line-height of 19px. This is applied to the <body> and all paragraphs. In addition, <p> (paragraphs) receive a bottom margin of half their line-height (10px by default).

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

<p>...</p>

Lead body copy

Make a paragraph stand out by adding .lead.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.

<p class="lead">...</p>

Emphasis

Make use of HTML's default emphasis tags with lightweight styles.

<small>

For de-emphasizing inline or blocks of text, use the small tag.

This line of text is meant to be treated as fine print.

<p>
 <small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small>
</p>

Bold

For emphasizing a snippet of text with a heavier font-weight.

The following snippet of text is rendered as bold text.

<strong>rendered as bold text</strong>

Italics

For emphasizing a snippet of text with italics.

The following snippet of text is rendered as italicized text.

<em>rendered as italicized text</em>

Heads up! Feel free to use <b> and <i> in HTML5. <b> is meant to highlight words or phrases without conveying additional importance while <i> is mostly for voice, technical terms, etc.

Emphasis classes

Convey meaning through color with a handful of emphasis utility classes.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris nibh.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula.

<p class="muted">Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris nibh.</p>
<p class="text-warning">Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</p>
<p class="text-error">Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.</p>
<p class="text-info">Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.</p>
<p class="text-success">Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula.</p>

Abbreviations

Stylized implemenation of HTML's <abbr> element for abbreviations and acronyms to show the expanded version on hover. Abbreviations with a title attribute have a light dotted bottom border and a help cursor on hover, providing additional context on hover.

<abbr>

For expanded text on long hover of an abbreviation, include the title attribute.

An abbreviation of the word attribute is attr.

<abbr title="attribute">attr</abbr>

<abbr class="initialism">

Add .initialism to an abbreviation for a slightly smaller font-size.

HTML is the best thing since sliced bread.

<abbr title="HyperText Markup Language" class="initialism">HTML</abbr>

Addresses

Present contact information for the nearest ancestor or the entire body of work.

<address>

Preserve formatting by ending all lines with <br>.

Twitter, Inc.
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
P: (123) 456-7890
Full Name
first.last@gmail.com
<address>
 <strong>Twitter, Inc.</strong><br>
 795 Folsom Ave, Suite 600<br>
 San Francisco, CA 94107<br>
 <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>
<address>
 <strong>Full Name</strong><br>
 <a href="mailto:#">first.last@gmail.com</a>
</address>

Blockquotes

For quoting blocks of content from another source within your document.

Default blockquote

Wrap <blockquote> around any HTML as the quote. For straight quotes we recommend a <p>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
</blockquote>

Blockquote options

Style and content changes for simple variations on a standard blockquote.

Naming a source

Add <small> tag for identifying the source. Wrap the name of the source work in <cite>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <small>Someone famous <cite title="Source Title">Source Title</cite></small>
</blockquote>

Alternate displays

Use .pull-right for a floated, right-aligned blockquote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote class="pull-right">
 ...
</blockquote>

Lists

Unordered

A list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

A list of items in which the order does explicitly matter.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem
<ol>
 <li>...</li>
</ol>

Unstyled

A list of items with no list-style or additional left padding.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul class="unstyled">
 <li>...</li>
</ul>

Description

A list of terms with their associated descriptions.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
<dl>
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Horizontal description

Make terms and descriptions in <dl> line up side-by-side.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Felis euismod semper eget lacinia
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
<dl class="dl-horizontal">
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Heads up! Horizontal description lists will truncate terms that are too long to fit in the left column fix text-overflow. In narrower viewports, they will change to the default stacked layout.


Inline

Wrap inline snippets of code with <code>.

For example, <section> should be wrapped as inline.
	For example, <code><section></code> should be wrapped as inline.
	

Basic block

Use <pre> for multiple lines of code. Be sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<p>Sample text here...</p>
<pre>
 &lt;p&gt;Sample text here...&lt;/p&gt;
</pre>

Heads up! Be sure to keep code within <pre> tags as close to the left as possible; it will render all tabs.

You may optionally add the .pre-scrollable class which will set a max-height of 350px and provide a y-axis scrollbar.


Add classes to an <img> element to easily style images in any project.

<img src="/..." class="img-rounded">
<img src="/..." class="img-circle">
<img src="/..." class="img-polaroid">

Heads up! .img-rounded and .img-circle do not work in IE7-8 due to lack of border-radius support.


Icon glyphs

140 icons in sprite form, available in dark gray (default) and white, provided by Glyphicons.

 •   icon-glass
 •   icon-music
 •   icon-search
 •   icon-envelope
 •   icon-heart
 •   icon-star
 •   icon-star-empty
 •   icon-user
 •   icon-film
 •   icon-th-large
 •   icon-th
 •   icon-th-list
 •   icon-ok
 •   icon-remove
 •   icon-zoom-in
 •   icon-zoom-out
 •   icon-off
 •   icon-signal
 •   icon-cog
 •   icon-trash
 •   icon-home
 •   icon-file
 •   icon-time
 •   icon-road
 •   icon-download-alt
 •   icon-download
 •   icon-upload
 •   icon-inbox
 •   icon-play-circle
 •   icon-repeat
 •   icon-refresh
 •   icon-list-alt
 •   icon-lock
 •   icon-flag
 •   icon-headphones
 •   icon-volume-off
 •   icon-volume-down
 •   icon-volume-up
 •   icon-qrcode
 •   icon-barcode
 •   icon-tag
 •   icon-tags
 •   icon-book
 •   icon-bookmark
 •   icon-print
 •   icon-camera
 •   icon-font
 •   icon-bold
 •   icon-italic
 •   icon-text-height
 •   icon-text-width
 •   icon-align-left
 •   icon-align-center
 •   icon-align-right
 •   icon-align-justify
 •   icon-list
 •   icon-indent-left
 •   icon-indent-right
 •   icon-facetime-video
 •   icon-picture
 •   icon-pencil
 •   icon-map-marker
 •   icon-adjust
 •   icon-tint
 •   icon-edit
 •   icon-share
 •   icon-check
 •   icon-move
 •   icon-step-backward
 •   icon-fast-backward
 •   icon-backward
 •   icon-play
 •   icon-pause
 •   icon-stop
 •   icon-forward
 •   icon-fast-forward
 •   icon-step-forward
 •   icon-eject
 •   icon-chevron-left
 •   icon-chevron-right
 •   icon-plus-sign
 •   icon-minus-sign
 •   icon-remove-sign
 •   icon-ok-sign
 •   icon-question-sign
 •   icon-info-sign
 •   icon-screenshot
 •   icon-remove-circle
 •   icon-ok-circle
 •   icon-ban-circle
 •   icon-arrow-left
 •   icon-arrow-right
 •   icon-arrow-up
 •   icon-arrow-down
 •   icon-share-alt
 •   icon-resize-full
 •   icon-resize-small
 •   icon-plus
 •   icon-minus
 •   icon-asterisk
 •   icon-exclamation-sign
 •   icon-gift
 •   icon-leaf
 •   icon-fire
 •   icon-eye-open
 •   icon-eye-close
 •   icon-warning-sign
 •   icon-plane
 •   icon-calendar
 •   icon-random
 •   icon-comment
 •   icon-magnet
 •   icon-chevron-up
 •   icon-chevron-down
 •   icon-retweet
 •   icon-shopping-cart
 •   icon-folder-close
 •   icon-folder-open
 •   icon-resize-vertical
 •   icon-resize-horizontal
 •   icon-hdd
 •   icon-bullhorn
 •   icon-bell
 •   icon-certificate
 •   icon-thumbs-up
 •   icon-thumbs-down
 •   icon-hand-right
 •   icon-hand-left
 •   icon-hand-up
 •   icon-hand-down
 •   icon-circle-arrow-right
 •   icon-circle-arrow-left
 •   icon-circle-arrow-up
 •   icon-circle-arrow-down
 •   icon-globe
 •   icon-wrench
 •   icon-tasks
 •   icon-filter
 •   icon-briefcase
 •   icon-fullscreen

Glyphicons attribution

Glyphicons Halflings are normally not available for free, but an arrangement between Bootstrap and the Glyphicons creators have made this possible at no cost to you as developers. As a thank you, we ask you to include an optional link back to Glyphicons whenever practical.


How to use

All icons require an <i> tag with a unique class, prefixed with icon-. To use, place the following code just about anywhere:

<span class="icon-search"></span>

There are also styles available for inverted (white) icons, made ready with one extra class. We will specifically enforce this class on hover and active states for nav and dropdown links.

<span class="icon-search icon-white"></span>

Shortcode

[icon src=" .. the-icon, ex: heart " theme=".. white or black .."]

Heads up! When using beside strings of text, as in buttons or nav links, be sure to leave a space after the <i> tag for proper spacing.


Icon examples

Use them in buttons, button groups for a toolbar, navigation, or prepended form inputs.

Buttons

Button group in a button toolbar
<div class="btn-toolbar">
 <div class="btn-group">
  <a class="btn" href="#"><i class="icon-align-left"></i></a>
  <a class="btn" href="#"><i class="icon-align-center"></i></a>
  <a class="btn" href="#"><i class="icon-align-right"></i></a>
  <a class="btn" href="#"><i class="icon-align-justify"></i></a>
 </div>
</div>

Welcome to Kallyas Joomla Template, a wonderful and premium product for multipurpose websites 

All these elements are just for demo purposes.

Default styles

Individual form controls receive styling, but without any required base class on the <form> or large changes in markup. Results in stacked, left-aligned labels on top of form controls.

Legend Example block-level help text here.
<form>
 <fieldset>
  <legend>Legend</legend>
  <label>Label name</label>
  <input type="text" placeholder="Type something…">
  <span class="help-block">Example block-level help text here.</span>
  <label class="checkbox">
   <input type="checkbox"> Check me out
  </label>
  <button type="submit" class="btn">Submit</button>
 </fieldset>
</form>

Optional layouts

Included with Bootstrap are three optional form layouts for common use cases.

Search form

Add .form-search to the form and .search-query to the <input> for an extra-rounded text input.

<form class="form-search">
 <input type="text" class="input-medium search-query">
 <button type="submit" class="btn">Search</button>
</form>

Inline form

Add .form-inline for left-aligned labels and inline-block controls for a compact layout.

<form class="form-inline">
 <input type="text" class="input-small" placeholder="Email">
 <input type="password" class="input-small" placeholder="Password">
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Remember me
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
</form>

Horizontal form

Right align labels and float them to the left to make them appear on the same line as controls. Requires the most markup changes from a default form:

 • Add .form-horizontal to the form
 • Wrap labels and controls in .control-group
 • Add .control-label to the label
 • Wrap any associated controls in .controls for proper alignment
<form class="form-horizontal">
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputEmail">Email</label>
  <div class="controls">
   <input type="text" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputPassword">Password</label>
  <div class="controls">
   <input type="password" id="inputPassword" placeholder="Password">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <div class="controls">
   <label class="checkbox">
    <input type="checkbox"> Remember me
   </label>
   <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
  </div>
 </div>
</form>

Supported form controls

Examples of standard form controls supported in an example form layout.

Inputs

Most common form control, text-based input fields. Includes support for all HTML5 types: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, and color.

Requires the use of a specified type at all times.

<input type="text" placeholder="Text input">

Textarea

Form control which supports multiple lines of text. Change rows attribute as necessary.

<textarea rows="3"></textarea>

Checkboxes and radios

Checkboxes are for selecting one or several options in a list while radios are for selecting one option from many.

Default (stacked)


<label class="checkbox">
 <input type="checkbox" value="">
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>
<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios1" value="option1" checked>
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>
<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios2" value="option2">
 Option two can be something else and selecting it will deselect option one
</label>

Inline checkboxes

Add the .inline class to a series of checkboxes or radios for controls appear on the same line.

<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox1" value="option1"> 1
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox2" value="option2"> 2
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox3" value="option3"> 3
</label>

Selects

Use the default option or specify a multiple="multiple" to show multiple options at once.

<select>
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>
<select multiple="multiple">
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>

Extending form controls

Adding on top of existing browser controls, Bootstrap includes other useful form components.

Prepended and appended inputs

Add text or buttons before or after any text-based input. Do note that select elements are not supported here.

Default options

Wrap an .add-on and an input with one of two classes to prepend or append text to an input.

@
.00
<div class="input-prepend">
 <span class="add-on">@</span>
 <input class="span2" id="prependedInput" type="text" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInput" type="text">
 <span class="add-on">.00</span>
</div>

Combined

Use both classes and two instances of .add-on to prepend and append an input.

$ .00
<div class="input-prepend input-append">
 <span class="add-on">$</span>
 <input class="span2" id="appendedPrependedInput" type="text">
 <span class="add-on">.00</span>
</div>

Buttons instead of text

Instead of a <span> with text, use a .btn to attach a button (or two) to an input.

<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButton" type="text">
 <button class="btn" type="button">Go!</button>
</div>
<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButtons" type="text">
 <button class="btn" type="button">Search</button>
 <button class="btn" type="button">Options</button>
</div>
<div class="input-prepend">
 <div class="btn-group">
  <button class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
   Action
   <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
   ...
  </ul>
 </div>
 <input class="span2" id="prependedDropdownButton" type="text">
</div>

Search form

<form class="form-search">
 <div class="input-append">
  <input type="text" class="span2 search-query">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
 </div>
 <div class="input-prepend">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
  <input type="text" class="span2 search-query">
 </div>
</form>

Control sizing

Use relative sizing classes like .input-large or match your inputs to the grid column sizes using .span* classes.

Block level inputs

Make any <input> or <textarea> element behave like a block level element.

<input class="input-block-level" type="text" placeholder=".input-block-level">

Relative sizing

<input class="input-mini" type="text" placeholder=".input-mini">
<input class="input-small" type="text" placeholder=".input-small">
<input class="input-medium" type="text" placeholder=".input-medium">
<input class="input-large" type="text" placeholder=".input-large">
<input class="input-xlarge" type="text" placeholder=".input-xlarge">
<input class="input-xxlarge" type="text" placeholder=".input-xxlarge">

Heads up! In future versions, we'll be altering the use of these relative input classes to match our button sizes. For example, .input-large will increase the padding and font-size of an input.

Grid sizing

Use .span1 to .span12 for inputs that match the same sizes of the grid columns.

<input class="span1" type="text" placeholder=".span1">
<input class="span2" type="text" placeholder=".span2">
<input class="span3" type="text" placeholder=".span3">
<select class="span1">
 ...
</select>
<select class="span2">
 ...
</select>
<select class="span3">
 ...
</select>

For multiple grid inputs per line, use the .controls-row modifier class for proper spacing. It floats the inputs to collapse white-space, sets the proper margins, and the clears the float.

<div class="controls">
 <input class="span5" type="text" placeholder=".span5">
</div>
<div class="controls controls-row">
 <input class="span4" type="text" placeholder=".span4">
 <input class="span1" type="text" placeholder=".span1">
</div>
...

Uneditable inputs

Present data in a form that's not editable without using actual form markup.

Some value here
<span class="input-xlarge uneditable-input">Some value here</span>

Form actions

End a form with a group of actions (buttons). When placed within a .form-horizontal, the buttons will automatically indent to line up with the form controls.

<div class="form-actions">
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button>
 <button type="button" class="btn">Cancel</button>
</div>

Help text

Inline and block level support for help text that appears around form controls.

Inline help

Inline help text
<input type="text"><span class="help-inline">Inline help text</span>

Block help

A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.
<input type="text"><span class="help-block">A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.</span>

Form control states

Provide feedback to users or visitors with basic feedback states on form controls and labels.

Input focus

We remove the default outline styles on some form controls and apply a box-shadow in its place for :focus.

<input class="input-xlarge" id="focusedInput" type="text" value="This is focused...">

Disabled inputs

Add the disabled attribute on an input to prevent user input and trigger a slightly different look.

<input class="input-xlarge" id="disabledInput" type="text" placeholder="Disabled input here..." disabled>

Validation states

Bootstrap includes validation styles for error, warning, info, and success messages. To use, add the appropriate class to the surrounding .control-group.

Something may have gone wrong
Please correct the error
Username is taken
Woohoo!
<div class="control-group warning">
 <label class="control-label" for="inputWarning">Input with warning</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputWarning">
  <span class="help-inline">Something may have gone wrong</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group error">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with error</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Please correct the error</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group success">
 <label class="control-label" for="inputSuccess">Input with success</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputSuccess">
  <span class="help-inline">Woohoo!</span>
 </div>
</div>

GET IN TOUCH WITH US

Address: Street Address nr 100, 4536534, Your Town, United States
Phone: (212) 555 55 00 // Email: office@yourwebsite.com // Web: www.yourwebsite.com
Open in Google Maps

TOP